รูปขาวดำ

ภาพเขียนดินสอ  มีเทคนิคและวิธีการเขียนมากมายหลายวิธี ตามลักษณะของเทคนิคที่เหมาะสมกับลักษณะของไส้ดินสอที่แข็งหรืออ่อน  ดินสอที่แข็งเหมาะสำหรับการฝนและแรงเงาที่ประณีต ส่วนดินสออ่อนนั้นเหมาะสำหรับการเขียนภาพร่างด้วยการเหลาดินสอเป็นแผ่นแบน  ชนิดของดินสอมีตั้งแต่แข็งธรรมดา คือ H จนถึงแข็งมาก 7H (และมีอ่อนธรรมดาคือ  B จนถึงอ่อนมาก 6B ซึ่งช่วยให้ศิลปินสามารถเขียนภาพลายเส้นดินสอได้ลักษณะต่างๆภาพเขียนหมึก  ภาพเขียนแต่ละภาพนั้นจะใช้หมึกเพียงสีเดียวเป็นสำคัญ  แต่ศิลปินอาจจะใช้สีที่มีคุณค่าอ่อนแก่แตกต่างกันได้ ศิลปินจะเลือกใช้ปากกาชนิดต่างๆ  ตามที่ตนถนัด และจะต้องเขียนหรือระบายด้วยปากกาหรือพู่กันชนิดและขนาดต่างๆ  ด้วยความชำนาญ จึงจะสามารถเขียนภาพหมึกได้งดงาม

 

ภาพเขียนสีถ่าน ภาพเขียนมีหลายลักษณะ  อาจจะใช้เขียนเป็นภาพลายเส้นเหมือนการเขียนด้วยหมึก หรืออาจจะใช้เขียนด้วยการฝนแรเงาในเนื้อที่ขนาดใหญ่ สามารถที่จะใช้ถ่านเขียนเป็นแผ่นบางๆ ปกคลุมเนื้อที่ใหญ่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  ด้วยการใช้คุณค่าของความอ่อนแก่ของสีของถ่านจะได้ผลงดงาม กระดาษสำหรับเขียนสีถ่านควรเป็นกระดาษที่มีพื้นผิวละเอียดอ่อนนุ่ม  จะเขียนได้งดงามกว่ากระดาษวาดเขียนทั่วไป ภาพเขียนด้วยสีถ่านนี้อาจจะสกปรกหรือเสียหายได้ง่าย  ฉะนั้น ศิลปินมักจะพ่นด้วยน้ำยาเคลือบบางๆ จะช่วยให้สวยงามและคงทนขึ้น

ภาพเขียนชอล์กและพาสเทล  ชอล์กที่ใช้ในการเขียนจะมีเนื้อละเอียด และมีสีสวยงามกว่าชอล์กเขียนกระดานดำ  ส่วนพาสเทลมีลักษณะเหมือนชอล์กและเครยองผสมกัน และมีสีต่างๆ มากมายกว่าสีชอล์ก  สำหรับเครยองหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสีเทียนนั้นใช้ผสมด้วยสีขี้ผึ้งและผงชอล์ก  แต่สีเทียนจะมีผงชอล์กน้อยกว่าสีพาสเทลมาก ทั้งสีเทียนและชอล์กมีความสะดวกและคุณสมบัติในการเขียนเหมาะสำหรับเขียนภาพฝึกหัด  สำหรับพาสเทลนั้นศิลปินใช้ในการเขียนร่างภาพในการทำงานขั้นต้น หรือใช้เป็นการเขียนภาพใช้จริงเลย

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s